Тоолордун жашоо энергиясы

Арыз берүү

«Памир» табигый ичүүчү суу – тоолуу аймакта 3485 м (11433 фут) бийиктикте жайгашкан, Оргума табигый булагынан алынып куюлат, эң сонун даамы жана көптөгөн пайдалуу касиеттери менен айырмаланат. Ал бул тоолуу аймактын бардык кубатын өзүнө сиңирип алган, жаратылыш өзү аны ар түрдүү макро жана микроэлементтер менен байыткан. Булак, жер астындагы коммуникациялардан, таштанды таштоочу жана башка булгоочу жайлардан алыс жайгашкан.

«Памир» табигый ичүүчү суу – тоолуу аймакта 3485 м (11433 фут) бийиктикте жайгашкан, Оргума табигый булагынан алынып куюлат, эң сонун даамы жана көптөгөн пайдалуу касиеттери менен айырмаланат. Ал бул тоолуу аймактын бардык кубатын өзүнө сиңирип алган, жаратылыш өзү аны ар түрдүү макро жана микроэлементтер менен байыткан. Булак, жер астындагы коммуникациялардан, таштанды таштоочу жана башка булгоочу жайлардан алыс жайгашкан.

Өндүрүштүн өзгөчөлүгүү – ишкана булака жакын жайгашкан, суу ишканага эң заманбап, эл аралык сапат стандарттарына жооп берген суу менен камчыздоо тутумдары (узундугу 7500 метр түтүк) аркылуу келет. Бүткүл технологиялык процесстин жүрүшүндө суунун табигый курамына сырттан кийлигишүүлөр болбойт. Сууну тазалоо үчүн механикалык фильтрация жана ультрафиолет дезинфекциясы колдонулат. Бул «Памир» булак суусун толугу менен табигый экенин билдирет, ал ар кандай куракка жана шартка ылайыктуу.

Өндүрүштүн өзгөчөлүгүү – ишкана булака жакын жайгашкан, суу ишканага эң заманбап, эл аралык сапат стандарттарына жооп берген суу менен камчыздоо тутумдары (узундугу 7500 метр түтүк) аркылуу келет. Бүткүл технологиялык процесстин жүрүшүндө суунун табигый курамына сырттан кийлигишүүлөр болбойт.

Сууну тазалоо үчүн механикалык фильтрация жана ультрафиолет дезинфекциясы колдонулат. Бул «Памир» булак суусун толугу менен табигый экенин билдирет, ал ар кандай куракка жана шартка ылайыктуу.

Химиялык курамы, минералдашуусу төмөн (0,132-0,190 г/л), ошондой эле 7,8-8,0 рН мааниси «Памир» булак суусун өзгөчө кылып, башка суулардан айырмалап турат. Суунун химиялык составы санитардык кызмат тарабынан такай көзөмөлдөнүп турат.

Памир булак суусунун минералдашуусунун төмөндүгү жана тең салмактуу курамы аны күнүмдүк колдонууга идеалдуу кылат. Ал ар кандай диетага киргизилиши мүмкүн, ымыркайлардын аралашмаларын, спорттук тамактанууну жана башка тамак-аш кошулмаларын аралаштыруу үчүн сунушталат.

Минерализациянын оптималдуу
деңгээли
күнүмдүк керектөө үчүн*

 

*Кислота-щелочтуу суунун балансы (рН), сууну керектөөчүлөр үчүн дүйнө жүзү боюнча белгилүү болгон негизги маани.
The optimal level of the mineralization
for daily consumption*

 

*Acid-alkaline water balance (pH), is a worldwide aсkcnowlged key value for consumers of water.

Минерализациянын оптималдуу деңгээли күнүмдүк керектөө үчүн*

*Кислота-щелочтуу суунун балансы (рН), сууну керектөөчүлөр үчүн дүйнө жүзү боюнча белгилүү болгон негизги маани.

«Памир» булак суусунун ден соолукка пайдасы:

  • рН балансын нормалдаштырат
  • Жашоо жөндөмдүүлүгүн жогорулатат
  • Организмдеги зат алмашууну жакшыртат
  • Тамак сиңирүүнү жакшыртат
  • Шлактардын жана токсиндердин чыгарылышына өбөлгө түзөт
  • Кан айланууну жакшыртат
  • Тамактын, чайдын жана кофенин даамын жакшыртат

«Памир» булак суусунун даамы жана көлөмү боюнча ар түрдүү вариациялары бар

«Памир» булак суусу үйгө жана кеңсеге эң сонун туура келет

Жумшак, тунук булак суусу аркылуу, Сиздердин чайнектериңиз жана кулерлериңиз шорлоп кетүлөрдөн жана зыяндуу бактериялардан узак убакытка корголот.

«Памир» булак суусунун даамы жана көлөмү боюнча ар түрдүү вариациялары бар

«Памир» булак суусу үйгө жана кеңсеге эң сонун туура келет.

Жумшак, тунук булак суусу аркылуу, Сиздердин чайнектериңиз жана кулерлериңиз шорлоп кетүлөрдөн жана зыяндуу бактериялардан узак убакытка корголот.

Даамы менен «Памир» булак суусу:

Лимон-лайм

Жалбыз

Көлөмдөрү 0,5 литр жана 1 литр.

Табигый рН 7,8-8,0 деңгээли жана тең салмактуу минералдык курамы боюнча, «Памир» булак суусу абройлуу европалык ALS Global лабораториясы (Прага ш., Чехия) тарабынан «Premium Water» жана «Baby water» категорияларына татыктуу деп таанылган.

Башкы кеңсенин дареги Бишкек шаары: Бишкек ш., көч. Усенбаева 44, Бишкек жана Чүй облусу боюнча дистрибьютор телефон

+996 (312) 417777. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Чоң-Алай району, Чоң-Алай а/о, с. Дароот-Коргон.

Дистрибьюторлор

Ош:

Jalal-Abad:
jalal-abad@aquapamir.kg
+996 (707) 000006